Over Poeldijk Nieuws

Poeldijk Nieuws brengt sinds begin 2016 – als doorstart van De Poeldijker – elke 2 weken hét nieuwsblad uit voor Poeldijkers, verenigingen, clubs, bedrijven en kerken. Op www.poeldijkneiuws.com achtergronden en een selectie uit het blad. Ook op Facebook, Insta en Twitter. De Stichting wil met nieuws en achtergronden, werven van adverteerders draagvlak bij Poeldijkers, verenigingen, clubs, bedrijven en kerken in het dorp voor mekaar krijgen.

Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:

Mark Helmig (voorzitter)
Jan Bogaard (2e voorzitter)
Jan Goeijenbier (hoofdredacteur)
Peter van Iersel (penningmeester)
Wim van Leeuwen (advertenties)
Gabrielle Zwinkels (secretaris)

Redactie Poeldijk Nieuws, website en sociale media:
Willem de Bruijn (fotografie)
Harry van Dijk (tekst en fotografie)
Jan Goeijenbier (hoofd-, eindredactie, website en sociale media)
Nina Kester (redactie en correctie teksten)
Susan van Leeuwen (Verburch-verenigingen)
Koos van Leeuwen (Praatje bij een Plaatje)
Bep Stijger (puzzels)
Harry Stijger (interviews en fotografie)
Toos en Koos Verbeek (puzzels)

Raad van Advies
De Adviesraad benoemt en ontslaat bestuursleden van Poeldijk Nieuws en stelt de begroting vast. Deze Raad komt tweemaal per jaar bij elkaar.
Hans van den Broek(voorzitter)
• Leden Adviesraad: alle verenigingen, organisaties, bedrijven en kerken in Poeldijk.