Over Poeldijk Nieuws

Poeldijk Nieuws geeft sinds begin 2016 – als doorstart van De Poeldijker – elke 2 weken hét nieuwsblad uit voor Poeldijkers, verenigingen, sportclubs, ondernemers en kerken. Op www.poeldijknieuws.com  achtergronden en een selectie uit het blad. Ook op Facebook, Insta, Twitter en Youtube. Poeldijk Nieuws wil door nieuws, achtergronden, opinies én adverteerders draagvlak bij Poeldijkers, verenigingen, sportclubs, ondernemers en kerken in het dorp voor mekaar krijgen.

 • Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
  Vacature (voorzitter)
  Jan Bogaard (2e voorzitter)
  Jan Goeijenbier (hoofdredacteur)
  Vacature (penningmeester)
  Wim van Leeuwen (advertenties)
  Vacature (secretaris)
 • Redactie Poeldijk Nieuws, website en sociale media:
  Willem de Bruijn (fotografie)
  Harry van Dijk (tekst en fotografie)
  Jan Goeijenbier (hoofd-, eindredactie, website en sociale media)
  Nina Kester (correctie teksten)
  Susan van Leeuwen (Verburch-verenigingen)
  Bep Stijger (puzzels)
  Harry Stijger (interviews en fotografie)
  Toos en Koos Verbeek (puzzels)
 • Raad van Advies
  De Raad van Advies benoemt en ontslaat bestuursleden van Poeldijk Nieuws en stelt de begroting vast. De Raad komt tweemaal per jaar bij elkaar.
  Hans van den Broek (onafhankelijk voorzitter)
  Leden van de Raad van Advies: alle verenigingen, organisaties, bedrijven en kerken in Poeldijk.