Over ons

De Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws is begin 2016 opgericht, als doorstart van het blad De Poelijker. Wij brengen 2-wekelijks een kwalitatief hoogwaardig nieuwsblad uit voor Poeldijk, haar inwoners, verenigingen, kerken en bedrijven. De website bevat achtergrondinformatie en een selectie uit het blad. Poeldijk Nieuws is ook actief op sociale media. De Stichting wil haar doel bereiken door relevant nieuws en achtergronden, werven van adverteerders en het realiseren van een groot draagvlak bij inwoners, verenigingen, kerken en bedrijven van en in Poeldijk.

Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:

• Koos Verbeek (voorzitter)
• Jan Bogaard (2e voorzitter)
• Jan Goeijenbier (hoofdredacteur)
• Peter van Iersel (penningmeester)
• Gabrielle Zwinkels (secretaris)

Redactie Poeldijk Nieuws, website en sociale media:
• Willem de Bruijn (fotografie)
• Harry van Dijk (fotografie)
• Jan Goeijenbier (hoofd- en eindredactie)
• Nina Kester (redactie teksten)
• Annemiek Koremans (Ons dorp)
• Susan van Leeuwen (verenigingen)
• Koos van Leeuwen (Praatje bij een Plaatje)
• Bep Stijger (puzzels)
• Harry Stijger (fotografie)
• Toos Verbeek (puzzels)